Korduma kippuvad k├╝simused

Perearsti nõuandetelefoni üldtingimused on leitavad alajaotusest "Üldtingimused". Alljärgnevalt on toodud levinuimad küsimused teenuse kohta.

Mis aegadel osutatakse anonüümset, inglise keelset ja isikustatud nõustamist?

Anonüümne konsultatsioon eesti ja vene keeles on kättesaadav esmaspäevast pühapäevani ööpäevaringselt. Anonüümne konsultatsioon inglise keeles on kättesaadav esmaspäevast pühapäevani ajavahemikul 15:00-17:00. Juhul, kui kõnele vastav nõustaja valdab muud helistajale arusaadavat keelt, võib vastastikusel kokkuleppel suhtlus helistaja ja nõustaja vahel toimuda selles keeles.

Isikustatud konsultatsiooni osutatakse esmaspäevast reedeni ajavahemikul 08:00-22:00 ning reedest alates kell 22:00 kuni pühapäevani kell 22:00 ööpäevaringselt. Eeltoodud aegadel on isikustatud konsultatsioon kättesaadav nii eesti kui ka vene keeles.

Kellele saab osutada isikustatud konsultatsiooni teenust?

Isikustatud konsultatsiooni teenust saab osutada vaid neile helistajatele, kellel on Mobiil-ID või Smart ID. Terviseandmed on eriliigilised andmed ning on väga oluline, et isikustatud konsultatsiooni teenust saav inimene on tuvastatud. Isikustatud konsultatsiooni raames ei ole võimalik anda nõu tuvastatud isiku eestkoste all olevate isikust, sh alaealiste laste kohta (vt järgmist küsimust).

Isikustatud konsultatsiooni teenust ei saa osutada neile inimestele, kelle mobiiltelefonid ei võimalda kõne ajal kasutada andmeside teenust.

Miks ei saa lapse, lähedase, eestkostetava eest isikustatud nõu küsida?

Isikustatud konsultatsiooni saab osutada vaid sellele isikule, kelle isiku saab mobiil-ID või Smart-ID abil tuvastada. Kuna tervise infosüsteem ei võimalda teha päringuid sugulussuhete, eestkostetavate jm kohta, siis puudub nõustajatel õigus väljastada kolmandate isikute kohta tervisealast informatsiooni. Sellepärast saab isikustatud nõu vaid see isik, kes ennast tuvastab. Pereliikmete kohta saab nõustaja anda nõu anonüümselt. 

Millistel juhtudel on nõustajal õigus keelduda tervishoiuteenuse osutamisest?

Nõustajal on õigus keelduda tervishoiuteenuse osutamisest, kui

 • puudub arstiteaduslik põhjendus soovitud sisuga tervishoiuteenuse osutamiseks;
 • helistaja soovib saada teenust, mille osutamine tooks helistaja tervisele kaasa suurema riski kui teenuse osutamata jätmine;
 • nõustaja erialane ettevalmistus ei võimalda anda soovitusi, mida helistaja telefoni teel osutatava teenuse raames soovib saada;
 • helistaja taotleb tervishoiuteenuse osutamist tingimustel, mis on vastuolus teenuse üldtingimustega;
 • helistaja ei avalda nõustajale teenuse osutamiseks vajalikku teavet või rikub talle teenuse üldtingimustest tulenevat kaasabi osutamise kohustust;
 • nõustajal ei ole võimalik helistajaga temale arusaadavas keeles suhelda ning helistaja ei suuda ennast piisavas ulatuses väljendada tervishoiuteenuse osutaja poolt aktsepteeritavates keeltes, mistõttu võib teenus osutuda helistajale ebasobivaks või tervisele ohtlikuks;

Millistel juhtudel ei ole võimalik isikustatud konsultatsiooni osutada, kuigi tuvastamine õnnestus?

Kõige sagedasem põhjus, miks ei ole võimalik isikustatud konsultatsiooni osutada, on see, et tervise infosüsteemis puuduvad Teie kohta andmed (või puuduvad viimased andmed). Selleks võib olla mitu põhjust.

 • Pere(ravi)arst ei ole jõudnud andmeid veel tervise infosüsteemi saata.
 • Haigusjuht ei ole veel lõppenud, seega pere(eri)arst ei ole veel andmeid digilukku edastanud.
 • Juhul kui perearst on suunanud patsiendi eriarsti juurde, jääb haigusjuht avatuks, kuni patsient on perearsti juurde tagasi pöördunud. Eriarsti vastuvõtule pääsemine võib erinevatel puhkudel erinevalt aega nõuda.
 • Haigusjuhud jäävad avatuks ka juhul, kui isikule on määratud haigus- või hooldusleht, mis võib samuti kesta pikemat aega.
 • Olete haigusloo ligipääsu sulgenud ning nõustajatel ei ole võimalik Teie andetega tutvuda.

Kui avastate, et Teie pere(eri)arst ei ole andmeid digilukku saatnud, siis võite perearstilt paluda, et ta saadaks teie terviseandmed digilukku.

Kas Häirekeskuse poolt perearsti nõuandetelefonile konsultatsiooniks suunatud kõnesid saab autentida?

Ei saa, sest kõne tuleb perearsti nõuendetelefoni kõnekeskusesse sisse Häirekeskuse kasutatavalt telefoninumbrilt ning helistaja number ei ole nõuandetelefoni nõustajale nähtav. Kui isik soovib isikustatud konsultatsiooni, siis tuleb helistada uuesti ning valida isikustatud konsultatsioon.

Milliseid andmeid kogutakse ja töödeldakse anonüümse konsultatsiooni käigus?

Kui helistaja soovib saada konsultatsiooni anonüümselt, siis Perenõuandla ei kogu isikuandmeid GDPR-i (isikuandmete kaitse üldmäärus) mõttes. Perenõuandla kogub anonüümse helistaja kohta statistilisi andmeid, nagu näiteks, sugu, vanus ja helistaja sümptomite kirjeldus.

Milliseid andmeid kogutakse ja töödeldakse isikustatud konsultatsiooni käigus?

Helistades perearsti nõuandetelefonile ning avaldades soovi isikustatud tervishoiuteenuse saamiseks, töötleb Perenõuandla helistaja isikuandmeid helistajale tervishoiuteenuse osutamiseks. Perenõuandla töötleb helistaja tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu nimi ja isikukood ning tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas terviseandmeid. Tervishoiuteenuse osutamisel töötleb Perenõuandla ka helistaja kontaktandmeid, kui helistaja on esitanud kaebuse või päringu.

Mida teha kui ma ei soovi, et isikustatud konsultatsiooni kohta kantakse andmed digilukku?

Isikustatud konsultatsiooni korral kohustub nõustaja tegema helistajale antud nõuannete kohta sissekande Patsiendiportaali.

Helistajal ei ole võimalik keelata andmete kogumist, kuid tal on võimalus keelata tervishoiuteenuse osutajate juurdepääs oma terviseandmetele nii üksikdokumentide kaupa kui ka tervele digiloole.

Näiteks, kui patsient ütleb konsultatsiooni lõpus, et palun sulgege dokument tervishoiuteenuse osutajatele, siis jääb sellele dokumendile märge juurde ja kui arst saadab selle tervise infosüsteemi, siis on see on seal teistele tervishoiuteenuste osutajatele suletud.

Kas teenuse käigus väljastatakse saatekirju eriarstile?

Konsultatsiooni raames ei väljastata saatekirju. Saatekirja väljastamiseks on vajalik põhjalikum konsultatsioon ja patsiendi läbivaatus, seda teeb helistaja pere(eri)arst, kelle juures ta selle terviseprobleemiga on käinud ning pere(eri)arst otsustab saatekirja vajalikkuse.

Miks mõnikord ei selgitata telefoni konsultatsiooni käigus analüüside tulemusi?

Analüüse peab esimesena selgitama Teid raviv pere- või eriarst, kuna vajadusel koostab arst teile ka raviplaani.

Kui ei ole piisavalt taustainfot, on väga raske ühte näitajat analüüsides vastust anda. Tervikliku vastuse ja selgituste saamiseks on vajalik pöörduda pere(ravi)arsti poole. Teie pere(ravi)arst tunneb teie haiguslugu põhjalikult ning saab anda ammendava vastuse.