Osaühing Perearsti Nõuandeliin

Aastast 2005 osutas Perearsti Nõuandetelefoni 1220 teenust OÜ Arstlik Perenõuandla ning seoses ettevõtte tegevuste ümberkorraldamistega alates 29.04.2020 OÜ Perearsti Nõuandeliin. 29.09.2023 toimus liitumine Confidoga ning Perearsti Nõuandeliini 1220 teenust osutab AS Arstikeskus Confido.

Aktsiaselts Arstikeskus Confido omab tervishoiuteenuse osutamise luba L05060.

Teenuse osutamise igapäevase toimimise tagavad:

Esmatasandi terviseteenuste juht Diana Timošova: info(at)1220.ee

Teenuste spetsialist Kersti Kristelstein: info(at)1220.ee

Juhiabi Jana Muzaffarova: info(at)1220.ee

Nõustajad - kokku on meie meeskonnas 32 meditsiinitöötajat, kes vastavad kõnedele 24 tundi ööpäevas, ka nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Kõik perearsti nõuandetelefoni meedikud on pikaajalise ja mitmekülgse kogemusega.

 
Klarika Kallikorm-Rannamets
Kärt Kukk

Meie koostööpartnerid ja projektid

Tervisekassa

Perearsti nõuandetelefoni 1220 rahastab Tervisekassa. Koostöös pakume meditsiinilist nõustamist 24 tundi ööpäevas nii Eestis kui ka välismaal viibivatele inimestele eesti ja vene keeles. 

 

Rohkem infot www.tervisekassa.ee

Häirekeskus

Häirekeskusega teeme koostööd juba alates 1. augustist 2005. aastast, mil lepiti kokku mittekriitiliste meditsiiniliste nõustamiskõnede suunamine perearsti nõuandetelefonile. Koostöö toimib mõlemal suunal väga hästi – perearsti nõuandetelefoni nõustaja selgitab välja mure põhjuse, analüüsib seda ning vajadusel suunab kriitilise kõne otse häirekeskusele või suunatakse häirekeskuse kõne perearsti nõuandetelefonile.

Connected Health klaster

Arstlik Perenõuandla on Connected Health klastri (CH) liige. Klaster on Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. Connected Health klastris tegutsevad  tervisetehnoloogia ettevõtted, sh startupid, tervise IT, meditsiiniseadmete, biotehnoloogia ja ravimiettevõtted. Kaasa löövad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinn Ülikool, kõik tervisega seotud tehnoloogia arenduskeskused Eestis, haiglad, kliinikud ja teised kasutajagruppide esindajad. CH on osa Euroopa Connected Health liidust ja ScanBalt võrgustikust.

Missioon: Eesti tervisevaldkonna ettevõtete globaalse konkurentsivõime suurendamine kasutades tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst johtuvaid võimalusi.

Visioon: Eesti on parim paik tervisetehnoloogia ettevõtete käivitamiseks ja arendamiseks 2020. aastal.

Connected Health klaster toetub kolmele tegevuseesmärgile:

  • Klastri globaalse nähtavuse ja klastri ettevõtete rahvusvahelise müügi suurendamine läbi koordineeritud ühisarendus-, turundus- ja müügitegevuste;
  • Skaleeritavate väärtuspõhiste toodete, teenuste tekkimisele metoodiline kaasaaitamine läbi arendajate ning vajaduspartnerite kokkuviimise ning vajalike testkeskkondade, IT infrastruktuuri  initsieerimise;
  • Tervise valdkonna ettevõtjate ja töötajate juhtimis- ja müügivõimekuse kasvatamine ning panustamine spetsialistide koolitusse.

Arstlik Perenõuandla on partner Connected Health klastri ühisarendusprojektis „TISLIIDE-2.0“. Projekti panustavad ka Cognuse OÜ, juhtpartner Dermstest OÜ ning Esecom International OÜ. Ühisarendusprojekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames 31 500 EURO ulatuses.

 

Rohkem informatsiooni: connectedhealth.ee

Terviseamet

Terviseamet korraldab esmatasandi arstiabi, samuti nakkushaiguste ennetamist, seiret ja tõrjet ning nakkushaiguste epidemioloogilist riskianalüüsi ja riskihindamist.

Koostöös Terviseametiga kajastame perearsti nõuandetelefoni kodulehel Terviseameti värskemaid uudiseid.

KlienditeenindusKeskus

Perearsti nõuandetelefoni meeskond alustas koostööd KlienditeenindusKeskusega 2016. aastal. KlienditeenindusKeskuse abiga oleme perearsti nõuandetelefoni klienditeeninduse põhimõtteid oluliselt ajakohastanud ning arendame neid koostöös edasi.

Perearsti nõuandetelefon

  • Alates 01.06.2022 ei väljastata Perearsti Nõuandetelefoni vahendusel koroonatestimisele saatekirju, saatekirja vajaduse otsustab perearst!
  • Lühinumber 1220 või +372 634 6630 (Eestist ja ka välismaalt)
  • Anonüümne nõuande teenus töötab ööpäev läbi, ka nädalavahetustel ja riiklikel pühadel
  • Isikustatud nõuande teenus töötab E-R 8.00 - 22.00 ning nädalavahetustel ööpäevaringselt. 
  • Hädavajadusel pikendavad perearsti nõuandetelefoni arstid ravimiretsepte reede õhtuti ajavahemikus 17:00-22:00 ning nädalavahetuseti ja riigipühadel 8.00-22.00. Ei pikendata psühhotroopseid, narkootilisi ravimeid või kangetoimelisi valuvaigisteid. Retsepti pikendamise lõpliku otsuse teeb arst.